Menu:

Beställ boken om Peter Westerlund och hans instrument

av John Huber

wvabbokmini.jpg (7484 bytes)
Italian violinmaking tradition
- A Swedish response to the challenge

Utdrag ur boken i pdf-format

- Förord av Roger Hargrave

- Innehållsförteckning

- Foton på några av instrumenten i boken OBS! Fotokvalitén är betydligt bättre i boken.

Artiklar

Här återfinns några av de artiklar som skrivits om
Westerlunds Violinverkstad AB.

- Fagersta Posten den 26 november 2011

- Svenska Dagbladet den 13 mars 2007

- The Strad, februari 2007

- OPUS den 5 juni 2006

- Svenska Dagbladet den 28 mars 2006

- Fagersta Posten den 31 mars 2006

- Tidningen VI

- Excellent