Menu:

Följ bygget av instrument 400.
Klicka här för att se på YouTube

NYHET!


Ny representant
i Nordamerika

Efter många framgångs-
rika år säger vi nu tack till vår tidigare representant Mr. Philip Greenberg och välkomnar vår nya partner Rare Violins of New York.


Till Aktiviteter

Kursverksamhet

Westerlunds Violinverkstad AB, Irene och Peter Westerlund, anordnade under ett antal år (1998-2003,) helgkurser för Sveriges professionella fiolbyggare, stråkmakare och reparatörer. Som föreläsare inbjöds några av världens mest kunniga och framgångsrika inom dessa yrkesområden.

Föreläsarna har varit följande:
Benjamin Schröder, Roger Hargrave, John Dilworth, Frank Ravatin, Peter Oxley och Patrick Robin, Eric Blot, Georg Kremer samt senast, Joseph Curtin.

Bakgrund

Det hela började med att vi diskuterade det faktum, att det med några få undantag inte fanns någon egentlig kontakt eller samarbete kollegor emellan. De flesta satt i många fall ensamma lite varstans i Sverige. Vi ville göra något för att förändra situationen och efter mycket diskuterande fram och tillbaka så kom vi fram till att vi ville kombinera social samvaro med att höja kompetensen.

Sagt och gjort, en helgkurs med en kursledare som är bland den absoluta eliten inom området skulle förhoppningsvis locka. I kurshelgen skulle också ingå en obligatorisk gemensam finare middag där vi skulle få chans att prata lite mer och ha en trevlig kväll tillsammans.

Vi beslutade att vi ville göra dessa kurser för dem som mest behövde dem, de som satsat fullt ut på detta yrke och som med andra ord var heltidsverksamma och inte hade andra medel att försörja sig på än fiolbygge/reparation eller stråkmakeri. Vi skickade ut en inbjudan till många i Sverige som vi visste var heltidsverksamma i yrket vid den tiden. Sedan fick ryktet gå och på det sättet rullade verksamheten igång.

Den första kursen gick så av stapeln den 31 januari-2 februari 1998 och eftersom gensvaret från kursdeltagarna var mycket positivt kännde vi oss stimulerade att fortsätta med denna verksamhet. Denna kurs har sedan följts av ytterligare åtta kurstillfällen fram t o m augusti 2003. Vi har i snitt hållit två kurshelger per år, en vår och höst.

Vi har också bjudit in kollegor från våra nordiska grannländer vid några av dessa kurstillfällen för att öka samarbetet länderna emellan. På den sista kursen hade vi deltagare både från Norge och Island. Tidigare har även kollegor från Danmark deltagit.

Vi har under dessa år sökt och fått ett återkommande ekonomiskt bidrag från Järnåkerfonden samt även från Brinks Musik AB. Dessa bidrag är vi självklart mycket tacksamma för eftersom vi i annat fall varit tvungna att ta ut en betydligt högre kursavgift för att täcka kostnaderna. Vi har även vid de första kurserna fått bidrag från Musikaliska Akademin samt från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH).

Ett annat uppskattat initiativ har Arne Rydberg och Gert Berg, Stråkton Violinateljé bjudit på. De har vid ett flertal av kurserna inbjudit alla deltagare till sin violinateljé på lättare förtäring och något gott att dricka till, efter första kursdagens slut. Även detta har varit mycket uppskattat.

Kursbilder


Helgkurs 980131-980201 - Föreläsare Benjamin Schröder

wvabkursschroder2mini.jpg (5022 bytes)


Helgkurs 981107-981108 - Föreläsare Roger Hargrave

wvabkurshargrave1mini.jpg (2843 bytes) wvabkurshargrave2mini.jpg (4153 bytes)


Helgkurs 990320-990321 - Föreläsare John Dilworth

wvabkursdilworth1mini.jpg (4110 bytes) wvabkursdilworth2mini.jpg (3911 bytes)


Helgkurs 000226-000227 - Föreläsare Frank Ravatin

wvabkursravatin1mini.jpg (3623 bytes) wvabkursravatin2mini.jpg (3638 bytes)


Helgkurs 001007-001008 - Föreläsare Peter Oxley

wvabkursoxley1mini.jpg (3253 bytes) wvabkursravatinoxley2mini.jpg (4052 bytes)


Helgkurs 010421-010422 - Föreläsare Patrick Robin

wvabkursrobin1mini.jpg (2958 bytes) wvabkursrobin2mini.jpg (3891 bytes)


Helgkurs 020202-020203 - Föreläsare Eric Blot

wvabkursblot1mini.jpg (5349 bytes) wvabkursblot2mini.jpg (5372 bytes)


Helgkurs 030222-030223 - Föreläsare Georg Kremer

kurskremer14mini.jpg (6623 bytes) kurskremer13mini.jpg (5575 bytes)

Fler bilder från kursen med Georg Kremer

kurskremer10mini.jpg (7144 bytes) kurskremer11mini.jpg (5504 bytes) kurskremer12mini.jpg (6729 bytes)
kurskremer13mini.jpg (5575 bytes) kurskremer14mini.jpg (6623 bytes) kurskremer2mini.jpg (5177 bytes)
kurskremer3mini.jpg (5071 bytes) kurskremer5mini.jpg (6887 bytes) kurskremer6mini.jpg (6444 bytes)
kurskremer7mini.jpg (7140 bytes) kurskremer8mini.jpg (7076 bytes) kurskremer9mini.jpg (6626 bytes)

Helgkurs 030808-030809 - Föreläsare - Joseph Curtin

kurscurtin1mini.jpg (5215 bytes) kurscurtin2mini.jpg (5474 bytes)

Fler bilder från kursen med Joseph Curtin


eXTReMe Tracker