Menu:

Följ bygget av instrument 400.
Klicka här för att se på YouTube

Dirigent Philip Greenberg om Peter Westerlunds instrument.


Klicka här för att se videon

Beställ boken om Peter Westerlund och hans instrument

av John Huber

wvabbokmini.jpg (7484 bytes)
Italian violinmaking tradition
- A Swedish response to the challenge

Bilder på kopieringar jag gjort

Guarnerius del Gesu 1742, violin
"ex Soldat/
Bazzini" Kopian är till vänster
Balestieri, viola
Kopian är till höger/under
Pietro Guarneri Venedig, violin
Kopian är till vänster/över
Violin efter okänd byggare
Kopian är till höger
Gragnani, violin
Kopian är till vänster/under
Balestieri, viola
Kopian är till höger
wvabkopballestreri3mini.jpg (5493 bytes)
Guarnerius del Gesu
ca 1730 "ex Robberechts", violin
Originalet är i mitten
Andrea Guarneri, cello
Kopian är till vänster
Maggini, violin
Kopian är till höger

Några ord om kopiering

Kopiering har blivit en spännande och fascinerande typ av tillverkning av nya instrument. Kanhända är goda kopior anledningen till att nya instrument idag får chansen att testas "på riktigt" mot de antika mästerverken och då befunnits vara bättre tonalt än den ofta stereotypa uppfattningen om att de antika instrumenten alltid är överlägsna

Tyvärr har intresset för kopiering gjort att lite väl många instrument patineras i syfte att göra dem mera lättsålda. Här är min bestämda syn att många instrument visar tyvärr ingen karaktär från byggaren eller är en trovärdig kopia av en gammal mästare utan är enbart ett repat, avtvättat instrument av låg kvalitet. Man får heller inte glömma bort att en kopia är en studie av en gammal mästare gjord av en byggare som med sin etikett och/eller brännstämpel identifierar instrumentet som sitt. En kopia gjord av en okänd byggare saknar i mina ögon nästan allt intresse.

När kunden beställer ett patinerat instrument gör hon/han det oftast för att möta den sällsamma känslan, vi mer eller mindre har, att ett gammalt inspelat instrument är lättare att ta till sig. Kanhända ser vi skönheten i slitaget som i sig berättar en historia. Kanske kittlas våra sinnen då vi ser något som vi vet är nytt men som ändå någonstans vill lura oss att tro att det är gammalt.

Ibland kan kunder beställa en kopia av ett instrument som personen lånat under en tid. Av någon anledning måste man kanske skiljas från sitt favoritinstrument men vill ändå ha ett så likt instrument som möjligt, utseendemässigt och tonalt. Dessa funderingar ger olika former av patinerings tekniker.

Olika former av patinering

1) En kopia i nyskick utan några patineringar (skulle kanske inte stå med här).

2) En kopia av ett nästan orört instrument som endast har få repor samt mycket lack intakt (min favorit!).

3) En kopia som ger ett intryck av att ha spelats mycket som ett kärt instrument och följaktligen nötts mycket.

4) En exakt kopia av ett visst instrument (detta kräver att jag får tillgång till instrumentet en tid, helst 1-2 månader).


eXTReMe Tracker