bestallnu.jpg (12104 bytes)

Italian violinmaking tradition
A Swedish response to the challenge
av John Huber

Violinmarknaden får antas innehålla instrument av
mycket skiftande slag. Ändå kan en genomsnittlig konsertbesökare knappt se någon skillnad på vio-
linerna i orkestern. Vad avgör den marknadsmäs-
siga skillnaden? Kan dagens violinmakare någonsin
komma i närheten av forna tiders berömda tillver-
kare? Vad är viktigt för violinmakaren? Denna bok
är ett porträtt av en den internationellt framgångsrike svenske violinmakaren, Peter Westerlund. I boken diskuteras några av dessa frågor utifrån hans instru-
menttillverkning och utveckling.

30,8 x 24,5 cm, inbunden med 208 sidor,
200 färgfoton,
Tyska/Engelska/Svenska

Pris inkl moms: 695 kronor (frakt tillkommer)


Beställnings och betalningsvillkor:
När vi mottagit din beställning kommer en faktura att sändas ut för förskottsbetalning. Beställningen levereras så snart betalning skett med reservation för slutförsäljning. Fraktkostnad tillkommer baserat på Postens priser.

Företag:
Namn:
Adress:
Postnummer:
Ort:
Land:
E-postadress:
Telefon:
Antal böcker:
Övriga upplysningar: